Other News

Taiteilijoiden kehitys menneisyydestä nykypäivään

Taiteilijoiden kehitys menneisyydestä nykypäivään

Kuvataide on tunnetuin taiteen muoto ja vastaa esittävää taidetta, joka kuvaa muotoja, ulottuvuuksia ja värejä. Tavallisimpia kuvataiteen muotoja ovat maalaaminen ja piirtäminen, mutta myös kuvanveisto ja valokuvaus kuuluvat osaksi kuvataidetta. Maalaaminen on olut kuvataiteen historian merkittävin ja tunnetuin taiteenmuoto ja suuri osa menneistä, nykyään arvostetuista taiteilijoista ovat olleet taidemaalareita. Myös maalaustaiteen erilaiset tyylit ovat huomattavasti muuttuneet vuosien saatossa. Keskiajalla maalattiin[Read More…]

by March 5, 2017 Comments are Disabled Uncategorized
Taidehistorian tyylilajit

Taidehistorian tyylilajit

Vuosituhansien aikana maalaustaiteessa ovat olleet vallalla hyvin moninaiset tyylit, joista jokaisella on ollut omalaatuinen poikkeuksellinen tyylinsä. Taiteilijat ovat yhtenevästi noudattaneet vallalla olevia taidelajeja luodessaan teoksiaan tietyillä vuosisadoilla. Muinaiset varhaiset korkeakulttuurit Muinaisen taiteen korkeakulttuurit ovat edelleen nähtävissä Egyptin ja muinaisia esineitä esittävissä museoissa. Myös muinaisen Mesopotamian alueen taiteesta on historiatietoja säilynyt aina nykypäivään saakka. Tälle kyseiselle taiteelle ominaisia olivat ihmishahmojen kuvaaminen[Read More…]

by March 5, 2017 Comments are Disabled Uncategorized
Taiteen merkitys ihmiselle

Taiteen merkitys ihmiselle

Taide on osa jokapäiväistä elämää ja se ilmenee hyvin kokonaisvaltaisesti monessa eri muodossa. Ihmiset ovat kautta aikojen ilmaisseet itseään taiteen kautta eikä se ole menettänyt merkitystään edes nykypäivän teknologisesti värittyneessä yhteiskunnassa. Taide on mukautuvaa ja teknologia onkin osaltaan mahdollistanut uusia taiteen ilmaisumuotoja. Voidaan päätellä, että taide on tullut jäädäkseen. Mutta miksi taide on tärkeää? Taide osana kulttuuria Jokaisella maalla on[Read More…]

by March 5, 2017 Comments are Disabled Uncategorized
Nykytaiteen määrittely

Nykytaiteen määrittely

Nykytaiteen juuret ovat 1800-luvun lopulla syntyneessä modernissa taiteessa, joka oli vallitseva taidesuuntaus koko 1900-luvun ajan. Moderni taide merkitsi muutosta klassiseen taiteeseen, jossa seurattiin antiikin esikuvia – sen kautta siirryttiin kuvaamaan modernia aikaa. Nykytaiteen määritteleminen on hankalaa, koska se on hyvin monimuotoista ja muuttuu jatkuvasti. Tästä syystä usein nykytaiteesta käytetään määritelmää ”contemporary art” eli ”aikalaistaide”. Käsitteenä nykytaide luokitellaan moderniin taiteeseen. Nykytaiteen[Read More…]

by March 5, 2017 Comments are Disabled Uncategorized