Other News

Näin tuet lapsen luovuutta

Näin tuet lapsen luovuutta

Kaikki ihmiset ovat synnynnäisiä taiteilijoita. Siinä missä aikuiset ovat usein päättäneet oman taiteellisuutensa suunnan, lapsilla kaikki ovet ovat vielä avoinna. Tässä artikkelissa annamme vinkkejä siihen, miten tuet lapsesi luovuuden kehittymistä. Tarjoa mahdollisuus Omia taiteilijalahjojaan on hankalaa löytää, jos tarjolla ei ole minkäänlaisia välineitä. Lapset eivät tarvitse kalliita taidemaalarin tarvikkeita, vaan pelkällä paperilla ja värikynäsetillä pääsee pitkälle. Mitä isompi paperi, sen[Read More…]

by March 5, 2017 Comments are Disabled Uncategorized
Taviksesta taitelijaksi – vinkkejä luovuuden kehittämiseen

Taviksesta taitelijaksi – vinkkejä luovuuden kehittämiseen

Taide on loistavaa arjen terapiaa, josta jokainen ihminen voi hyötyä – pitipä itseään sitten taiteellisena tai ei. Luovaan työhön uppoutuminen tarjoaa pakokeinon arjesta; se voi vähentää stressiä ja auttaa ylipäätään tyhjentämään ajatuksia, jolloin tuloksena on rauhallisempi mieli. Taiteen tekeminen ei vaadi ihmiseltä sen kummempia taitoja – alkuun pääsee yksinkertaisesti kynällä ja paperilla. Mikäli sinussa herää into taidetta kohtaan, näillä vinkeillä[Read More…]

by March 5, 2017 Comments are Disabled Uncategorized
Nykytaiteen määrittely

Nykytaiteen määrittely

Nykytaiteen juuret ovat 1800-luvun lopulla syntyneessä modernissa taiteessa, joka oli vallitseva taidesuuntaus koko 1900-luvun ajan. Moderni taide merkitsi muutosta klassiseen taiteeseen, jossa seurattiin antiikin esikuvia – sen kautta siirryttiin kuvaamaan modernia aikaa. Nykytaiteen määritteleminen on hankalaa, koska se on hyvin monimuotoista ja muuttuu jatkuvasti. Tästä syystä usein nykytaiteesta käytetään määritelmää ”contemporary art” eli ”aikalaistaide”. Käsitteenä nykytaide luokitellaan moderniin taiteeseen. Nykytaiteen[Read More…]

by March 5, 2017 Comments are Disabled Uncategorized
Taiteen merkitys ihmiselle

Taiteen merkitys ihmiselle

Taide on osa jokapäiväistä elämää ja se ilmenee hyvin kokonaisvaltaisesti monessa eri muodossa. Ihmiset ovat kautta aikojen ilmaisseet itseään taiteen kautta eikä se ole menettänyt merkitystään edes nykypäivän teknologisesti värittyneessä yhteiskunnassa. Taide on mukautuvaa ja teknologia onkin osaltaan mahdollistanut uusia taiteen ilmaisumuotoja. Voidaan päätellä, että taide on tullut jäädäkseen. Mutta miksi taide on tärkeää? Taide osana kulttuuria Jokaisella maalla on[Read More…]

by March 5, 2017 Comments are Disabled Uncategorized