Taide on osa jokapäiväistä elämää ja se ilmenee hyvin kokonaisvaltaisesti monessa eri muodossa. Ihmiset ovat kautta aikojen ilmaisseet itseään taiteen kautta eikä se ole menettänyt merkitystään edes nykypäivän teknologisesti värittyneessä yhteiskunnassa. Taide on mukautuvaa ja teknologia onkin osaltaan mahdollistanut uusia taiteen ilmaisumuotoja. Voidaan päätellä, että taide on tullut jäädäkseen. Mutta miksi taide on tärkeää?

Taide osana kulttuuria

Jokaisella maalla on oma tyypillinen kulttuurinsa, mikä näkyy myös taiteessa. Taide onkin osa kunkin valtion kulttuurista identiteettiä – se on valjastettu ”sanansaattajaksi” maailmalle kertomaan juuri kyseisen maan kulttuurista. Esimerkiksi japanilaiset tunnetaan paperista taitelluista origameista ja skandinaavinen sisustus neutraaleine väreineen ja graafisine kuvioineen on nykyään laajasti tunnettu tyylivalinta. Samalla taiteen edustaessa valtiota maailmalla, se tarjoaa myös yksilölle mahdollisuuden avartaa omaa maailmankatsomusta ja kulttuurin tuntemusta.

Osa poliittista vaikuttamista

4003c785c791a95a571ad59ec71bcae8Taide on kautta historian heijastanut kunkin aikakauden vallitsevia oloja. Historiassa vaihdelleet taiteen tyylisuunnat perustuvat pohjimmiltaan juuri yhteiskunnan silloiseen tilanteeseen. Taiteen avulla voidaan nostaa esille yhteiskunnan epäkohtia, lisätä tietoisuutta niistä ja sitä kautta pyrkiä vaikuttamaan niihin konkreettisesti. Taide vetoaa ennen kaikkea ihmisen tunteisiin ja inhimillisyyteen ja juuri tämä on sen ehdoton vahvuus, johon vaikuttaminen perustuu.

Hyvinvointi ja kehitys

Taide on myös olennainen osa ihmisyksilön kehityksessä. Lapsi opettelee hienomotorisia taitoja piirtämällä, leikkaamalla ja liimaamalla. Tämä muodostaa pohjan pienten lihasten hallinnalle ja on olennainen osa fyysistä kehitystä. Samalla se vaikuttaa psyykkiseen kehitykseen tarjoten mahdollisuuden käsitellä omia tunteita ja harjoittaa luovuutta.

Taiteella on tutkitusti positiivinen vaikutus yksilön terveyteen ja tätä hyödynnetään nykyään myös terveydenhuollossa, etenkin kuntoutuksessa ja ennaltaehkäisevissä terveyspalveluissa. Kulttuurikokemukset ylläpitävät psyykkistä terveyttä, vähentävät stressiä – ja voivat myös lisätä elinikää.

Yksilön sisäinen maailma

Taiteen kokeminen on yksilöllistä – jokainen tulkitsee ja arvostaa sitä hieman eri tavoin. Jollekin taiteen visuaalinen kokeminen ja estetiikka on tärkeää, toinen puolestaan nauttii enemmän vaikkapa musiikista. Samalla tavalla jollekin on tärkeää toteuttaa itse omaa taiteellista puoltaan maalaamalla, valokuvaamalla tai sisustamalla kotia kauniiksi, kun taas toiset nauttivat muiden luomusten tarjoamista elämyksistä. Taide on osa ihmisyyttä – osa sitä, joka erottaa ihmisen koneesta. Ihmisellä on oma sisäinen tunnemaailmansa ja juuri taide mahdollistaa tämän käsittelemisen ja ilmaisun erittäin olennaisesti. Ilman taidetta tämä henkinen osa-alue jäisi hyvin merkityksettömäksi, sillä ihmisellä ei olisi kanavaa jonka kautta ilmentää ja kokea sitä käytännössä.