Kuvataide on tunnetuin taiteen muoto ja vastaa esittävää taidetta, joka kuvaa muotoja, ulottuvuuksia ja värejä. Tavallisimpia kuvataiteen muotoja ovat maalaaminen ja piirtäminen, mutta myös kuvanveisto ja valokuvaus kuuluvat osaksi kuvataidetta. Maalaaminen on olut kuvataiteen historian merkittävin ja tunnetuin taiteenmuoto ja suuri osa menneistä, nykyään arvostetuista taiteilijoista ovat olleet taidemaalareita.

green-forest-painting-hudsonMyös maalaustaiteen erilaiset tyylit ovat huomattavasti muuttuneet vuosien saatossa. Keskiajalla maalattiin pääasiassa Euroopassa uskonnollisia aiheita pyhistä kirjoituksista, ja silloin uskonnollinen yhteiskunta leimasi taiteilijoiden ajatusmaailmaa. Maalauksia on säilynyt nykyaikaan, mutta suurin osa silloisista taidemaalareista ovat olleet lähes täysin tuntemattomia ja anonyymejä.

Sittemmin renessanssin aikana erilaiset maalaustaiteen aiheet ja maalaustavat muuttuivat ja taidemaalarit alkoivat maalata muotokuvia, maisemia, esineitä ja arkipäivän tilanteita. Yksittäiset taidemaalarit alkoivat vähitellen saada yksityistä nimeä ja kuuluisuutta. Maalaustaide koki vallankumouksen, kun abstrakti taide ja senaikaisia moraaliperiaatteita ravisuttavat alastonmaalaukset saivat jalansijaa. Abstrakti taide antaa mahdollisuuden nähdä mitä erilaisimpia asioita tarkkailijastaan riippuen, joten se on säilynyt mielenkiintoisena taiteen muotona vuosisadoista aina nykypäivään saakka.

Perinteinen taide sisältää maalaamisen kehityksen uskonnollisista maalauksista, abstrakteista aiheista ja kuuluisista muotokuvista ja maisemista aina nykyajan maalaajiin saakka. Nykytaide eroaa kuitenkin merkittävästi perinteisestä taiteesta, sillä vain harva öljyväreillä maalaava taidemaalari enää tulee kuuluisaksi teoillaan, vaan nykypäivänä taide ei sisällä vain kuvaa, vaan mahdollisesti kolmiulotteisia muotoja, erilaista tunnetilaa vahvistavia ääniä, voimakkaita hajuja ja valaistuksia tai yhdistettyjä esineitä. Nykypäivän taide ei välttämättä kuvaa enää mitään tiettyä objektia tai tunnetilaa, vaan saattaa herättää monimutkaisemman skaalan tunteita vihasta iloon. Nykytaiteen tarkoituksena voitaisiin sanoa nykypäivänä olevan enemmän taiteen katselijan herättäminen kuin kauneuden ikuistaminen maalaukseen.

Taiteen tekeminen on suuresti sidoksissa vallalla olevaan elämäntapaan. Nykyinen tekniikka on mahdollistanut mitä monimutkaisimmat taiteen muodot, jolloin valokuvaus ja videokuvaus taiteen muotoina ovat saaneet uudet ulottuvuudet. Nykyään myös uusia ja vanhoja taiteen muotoja ja tekniikoita voidaan yhdistää saamaan monialaisempi taidekokonaisuus. Yhteen taideteokseen saattaa liittyä musiikin tahdissa liikkuva valoshow tai ihmisryhmä, jonka ihoon maalatut kuviot muodostavat kokonaisuuden. Taide ja taiteilijat ovat todella kehittyneet ja muuttuneet taiteen historian vuosisatojen myötä nykyaikaan saakka.